Jesteś tutaj

Patenty

PATENTY ZGŁOSZONE:

1.   Antifungal Compunds

Courchesne, W.E., Hejchman, E., Maciejewska, D., Kossakowski, J., Ostrowska, K.

Numer i data zgłoszenia: US Patent 20090270496, 2009

2. Polimer molekularnie wdrukowany tworzący warstwę rozpoznającą arypiprazol, sposób wytworzenia warstwy tego polimeru, jej zastosowanie do budowy czujników chemicznych do oznaczania arypiprazolu oraz kwas 4-[3,6-di(tiofen-2-ylo)-9H-karbazol-9-ilo]benzoesowy, sposób jego otrzymania i zastosowanie w syntezie polimeru molekularnie wdrukowanego arypiprazolem 

Cieplak, M., Gajda, M., Rybakiewicz, R., Żołek, T., Maciejewska, D., Gilant, E., Rudzki, P., Yadav, J., Materska-Wilczyńska, P., Kutner, A., Kutner, W., Noworyta, K.

Numer i data zgłoszenia: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej PL432365, 22.12.2019


NAGRODY:

Nagroda specjalna ERiNET Innovatorenpreis 2018 za wynalazek pracowników naszego Zakładu. Wynalazek pt: Molecularly imprinted polymers employing carbazole and thiophene monomers and their application as recognition layers in chemosensors of aripiprazole and human chorionic gonadotropin, którego współtwórcami są Pani prof. dr hab. Dorota Maciejewska i Pani dr Teresa Żołek, został nagrodzony na Międzynarodowych Targach Technologicznych ERiNEA 2018 w Norymberdze, Niemcy (1- 4 listopada 2018)

Organizatorem konkursu był: Forschungsinstitut für Erfinderförderung, Innovationen und Netzwerkmanagement