Jesteś tutaj

INFORMACJE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA


Wyniki egzaminu z przedmiotu „Chemia Organiczna”

są dostępne dla studentów u asystentów prowadzących.

Próg zaliczenia egzaminu testowego został ustalony na poziomie 60% (42 punkty).

Termin ostatecznego rozliczenia szkła laboratoryjnego trwa do dn. 02.06.2021 (środa)


Kolokwium Wyjściowe II

odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 (czwartek) o godz. 10.00

w Bibliotece Zakładu Chemii Organicznej


 Egzamin poprawkowy z Chemii Organicznej

odbędzie się dnia 30 sierpnia 2021 (poniedziałek)

w godz. 10.00 - 13.00

w Auli B w Centrum Dydaktycznym (ul. Księcia Trojdena 2a)


Egzamin z chemii organicznej dla Kierunku Analityka Medyczna

odbędzie się dnia 21 maja (piątek) w godzinach 12.00 -15.00

w Auli B w Centrum Dydaktycznym WUM ul. Ks. Trojdena 2a


Zaliczenie pracowni z chemii organicznej

q


W sprawach dydaktycznych proszę się kontaktować z dr Mariuszem Daną,  

           tel. 22 57 20 658     

email: mariusz.dana@wum.edu.pl