Jesteś tutaj

KOŁO NAUKOWE "MOLEKUŁA"

Zapraszamy Państwa do współpracy z SKN MOLEKUŁA!

A

Czym się zajmujemy?

Rozwijamy zainteresowania w zakresie syntezy związków chemicznych o potencjalnej aktywności farmakologicznej oraz otrzymywania makrocząsteczek.

Poszerzamy wiedzę na temat postępów w syntezie organicznej i metodach otrzymywania polimerów oraz nowoczesnych metod modelowania komputerowego.

Prowadzimy badania z zakresu analizy strukturalnej związków chemmicznych oraz badania właściwości fizykochemicznych polimerów.

Realizujemy projekty badawcze dotyczące tematyki związanej z poszukiwaniem nowych substancji o zdefiniowanych właściwościach.

             Nasze osiągnięcia naukowe prezentujemy na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

            Wyniki naszych badań publikujemy w recenzowanych czasopismach naukowych i mogą być podstawą pracy magisterskiej.


Opiekun SKN MOLEKUŁA

dr n. farm. Teresa Żołek 

pokój 002, tzolek@wum.edu.pl

Przewodniczący SKN MOLEKUŁA

Łukasz Kłopotowski

lukasz.klopotowski96@gmail.com


Praca w Kole Naukowym obejmuje zagadnienia:

  • nowe substancje o potencjale terapeutycznym z grupy hydroksykumaryn, indoli i benzamidyn - synteza, badanie struktury i właściwości

   (prowadzący: dr hab. Kinga Ostrowska, dr n. farm. inż. chem. Paweł Kaźmierczak,

dr n. farm. Jerzy Żabiński)

  • polimery imprintowane jako inteligentne materiały adsorpcyjne - synteza, badanie właściwości i analiza teoretyczna

(prowadzący: dr hab. Piotr Luliński, dr n. farm. Monika Sobiech, dr n. farm. Dorota Klejn)

  • badania in silico - przewidywanie właściwości substancji i materiałów, analiza parametrów ADMET i tworzenie modeli aktywności

(prowadzący: dr n. farm. Teresa Żołek)

---------------------------

TEMATYKA BADAWCZA SKN MOLEKUŁA
A

PUBLIKACJE NAUKOWE Z UDZIAŁEM STUDENTÓW PRACUJĄCYCH
W SKN MOLEKUŁA
 
2020
A
A
2018


 
2017

UDZIAŁ W KONFERENCJACH OGÓŁNOPOLSKICH I MIĘDZYMARODOWYCH
A

 PRACE MAGISTERSKIE

Nabór na prace magisterskie realizowane w Zakładzie Chemii Organicznej w roku akademickim 2021/2022

https://chemiaorganiczna.wum.edu.pl/node/86

AA

DOŁĄCZ DO NAS!