Jesteś tutaj

PRACE DOKTORSKIE

 W Zakładzie realizowane/zrealizowane są następujące tematy badawcze:  

  1. Badanie oddziaływań analogów pentamidyny z DNA oraz poszukiwanie modeli CoMFA dla układów z 1-alkilo-4-arylopiperazyną metodami modelowania molekularnego”  mgr fiz. Teresa Żołek (obrona 01.07.2008)
  2. Poszukiwanie nowych, aktywnych biologicznie analogów pentamidyny: synteza, analiza struktury i oddziaływań z DNA”  mgr farm. Jerzy Żabiński  (obrona 25.11.2009)  
  3. "Nowe pochodne 7-hydroksykumaryny o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej: synteza, badania strukturalne i analiza wybranych aspektów aktywności biologicznejmgr farm. Joanna Trykowska Konc (obrona 21.06.2011)
  4. "Synteza i analiza imprintowanych polimerów do izolowania i oznaczania dopaminy oraz jej metabolitówmgr farm. Mariusz Dana  (obrona 13.02.2013) 
  5. "Teoretyczna i eksperymentalna analiza rozpoznania molekularnego w układach imprintowanych polimerów"  mgr farm. Monika Sobiech (obrona 1.06.2016)
  6. "Polimery z odciskiem molekularnym pochodnych indolu jako selektywne adsorbenty oraz nośniki substancj czynnejmgr farm. Dorota Klejn (obrona 7.06.2017)
  7. "Synteza oraz analiza struktury i aktywności biologicznej nowych diamidyn aromatycznych" mgr farm. Mateusz Rezler  (obrona 9.09.2020)
  8. "Molekularnie drukowane sorbenty w oznaczaniu wybranych biomarkerów wczesnego stadium zaburzeń z zakresu autyzmumgr farm. Marta Janczura
  9. "Polimery molekularnie drukowane jako chiralne adsorbentu biomolekuł: badania eksperymentalne i teoretycznemgr farm. Marcin Woźnica