Jesteś tutaj

PRACOWNICY

Adiunkci:

dr hab. n. farm. Piotr Luliński - Kierownik Zakładu

dr hab. n. farm. Kinga Ostrowska

dr n. farm. Monika Sobiech 

dr n. farm. Teresa Żołek

St. wykładowcy:

dr n. farm. Mariusz Dana

dr n. farm. inż. chem. Paweł Kaźmierczak

dr n. farm. Dorota Klejn

dr n. farm. Jerzy Żabiński 

Doktoranci:

mgr farm. Marta Janczura

Pracownicy techniczni:

Grażyna Dzik - starszy technik

Jacek Pawłowski - starszy technik

mgr farm. Marcin Woźnica - technik

Pracownik administracyjny:

mgr inż. Agata Mydlaszewska-Witecka - starszy referent