Jesteś tutaj

PRACE MAGISTERSKIE

Zapraszamy studentów zainteresowanych:

  • syntezą organiczną,
  • modelowaniem molekularnym
  • i badaniami strukturalnymi związków organicznych.

Prowadzimy syntezy chemioterapeutyków przeciwnowotworowych, przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych z grupy bis-amidyn, bis-indoli, benzofuranów i kumaryn. Odrębną, bardzo ciekawą grupą syntetyzowanych przez nas związków są imprintowane polimery, które znajdują zastosowanie jako ‘sztuczne receptory’.

Prace syntetyczne są wspomagane modelowaniem molekularnym, mającym na celu zaprojektowanie związków do syntezy oraz analizę ich właściwości in silico


Nabór na prace magisterskie realizowane

w Zakładzie Chemii Organicznej

w roku akademickim 2021/2022

----------------------------------

Informujemy, że w celu zapisania się na dany temat, należy skontaktować się mailowo z wybranym asystentem i umówić na spotkanie w celu podpisania wniosku o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej.

Zapisy będą trwały od 7 do 21 grudnia 2020.

Lista tematów i promotorów:

1. Synteza nowych niesymetrycznych bis-amidyn o potencjalnej aktywności biologicznej.

   dr Jerzy Żabiński (jzabinski@wum.edu.pl)

                                   --------------------------------------------------------

2. Polimery wdrukowane molekularnie jako matryce do uwalniania leków - synteza i analiza.

   dr Monika Sobiech (monika.sobiech@wum.edu.pl)

                                   --------------------------------------------------------

3. Polimery wdrukowane molekularnie jako materiały do detekcji związków biologicznie czynnych i  

   farmaceutyków.

   dr hab. Piotr Luliński (piotr.lulinski@wum.edu.pl)

                                   -------------------------------------------------------

4. Synteza nowych pochodnych kumaryn o działaniu biologicznym.

5. Nowe pochodne kumaryn jako związki o działaniu biologicznym.

  dr hab. Kinga Ostrowska (kostrowska@wum.edu.pl)

                                   --------------------------------------------------------

6. Modelowanie molekularne w projektowaniu nowych związków bioaktywnych – analiza

    oddziaływań z celami molekularnymi.

  dr Teresa Żołek (tzolek@wum.edu.pl)

                                   -------------------------------------------------------- 

7. Synteza nowych pochodnych indolu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

   dr Paweł Kaźmierczak (pawel.kazmierczak@wum.edu.pl)