ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

Zakład Chemii Organicznej
Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
telefon/fax: +48225720643
email: dorota.maciejewska@wum.edu.pl
                                                        Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Dorota Maciejewska