ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

Zakład Chemii Organicznej
Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres Zakładu: ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa

     

Kierownik Zakładu:


dr hab. Piotr Luliński

tel. +48 22 572 06 43

e-mail: plulinski@wum.edu.pl

 

    Sekretariat Zakładu:

   mgr inż. Agata Mydlaszewska-Witecka

        Budynek Farmacji WUM, pokój nr 006, parter (BLOK I)

      tel/fax: +48 22 572 06 43

       e-mail: amydlaszewska@wum.edu.pl

 

 

-