ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ

    Warszawski Uniwersytet Medyczny
    Wydział Farmaceutyczny
    ul. Banacha 1
    02-097 Warszawa
    tel/fax: (22)5720-643

    email:dorota.maciejewska@wum.edu.pl   

Kierownik: 

                                   prof. dr hab. Dorota Maciejewska