Jesteś tutaj

INFORMACJE DLA STUDENTÓW KIERUNKU FARMACJA

Informacje dotyczące realizacji zajęć w Zakładzie Chemii Organicznej 2020/2021

Informacje dotyczące wejściówki z interpretacji widm NMR i IR

 


Rozliczenie szkła studentów II roku kierunku Farmacja

odbędzie się w dniach 14 – 17.06.2021

w godzinach pracowni, w grupach ćwiczeniowych

Obecność wszystkich studentów obowiązkowa !

Braki szkła (szafki i rewersy indywidualne)

należy uzupełnić do dnia 01.07.2021


W sprawach dydaktycznych i regulaminowych proszę się kontaktować z dr hab. Kingą Ostrowską,  

           telefon: 22 57 20 699       email: kostrowska@wum.edu.pl